Welkom

Vanaf 1 januari 2015 is veel veranderd voor burgers die gebruik willen of moeten maken van voorzieningen in de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). De gemeente Dinkelland heeft de uitvoering daarvan opgepakt en inmiddels hebben zowel burgers als cliëntorganisaties daarmee hun ervaringen opgedaan. Veranderen betekent dat iedereen moet wennen aan de nieuwe situatie. En ongetwijfeld ontstaan dan vragen.

Het WMO-lab is benieuwd naar uw ervaringen en belevingen met de voorzieningen van de WMO in de gemeente Dinkelland. Eén van onze taken is het opvangen van signalen over zaken die verbeterd kunnen worden. Tevens inventariseren wij knelpunten op het gebied van de zorg bij de burgers in onze gemeente. Zijn er zaken die anders of beter kunnen? Dit horen wij graag van u. Mede op basis van uw ervaringen kunnen wij de gemeente adviseren over hoe zij het WMO-beleid kan aanpassen.

Het WMO-lab gemeente Dinkelland is een team van acht leden – vrijwilligers met kennis of ervaring op dit gebied – die geheel zelfstandig en onafhankelijk van de gemeente kritisch kijken naar alles wat de WMO betreft. Onder ‘samenstelling’ leest u wie deze leden zijn en welk aandachtsgebied zij vertegenwoordigen.

 

Wij onderzoeken niet alleen; we doen er ook iets mee!
Wij denken mee en adviseren Wethouders en beleidsmedewerkers van de gemeente Dinkelland over WMO vraagstukken. Dat doen we enerzijds door op verzoek van de gemeente een advies uit te brengen op concept beleidsstukken die de WMO aangaan. Anderzijds adviseren we de gemeente ook ongevraagd op basis van signalen die we ontvangen (bijvoorbeeld van cliënt- of buurtorganisaties of van individuele burgers in Dinkelland).

Wij luisteren naar wat er leeft onder de burgers die al dan niet gebruik maken van de voorzieningen in de WMO. Dat doen we door aanwezig te zijn bij bijvoorbeeld buurtpraatavonden of netwerkbijeenkomsten. Signalen die om aandacht vragen, bespreken wij in ons team, en waar nodig adviseren wij de wethouders en beleidsmedewerkers (ook ongevraagd) over mogelijke aanpassingen van het beleid.

 

Het WMO-lab is er voor alle burgers in Dinkelland!
Wilt u een signaal (van algemene aard; wij behandelen uiteraard geen individuele casussen) afgeven ter bespreking in het overleg van het WMO-lab , neem dan contact met ons op via het contactformulier (zie contact). En organiseert u een bijeenkomst in uw buurtschap, dorp of stad, buurthuis, kerk of andere locatie, die onderwerpen behandelt over de voorzieningen van de WMO; laat het ons weten! Wij zijn graag aanwezig om te horen wat er leeft!