Welkom

Welkom op de website van de Adviesraad Sociaal Domein Dinkelland (ASDD). De ASDD is een onafhankelijke adviesraad voor het college van de gemeente Dinkelland. De ASDD heeft als taak, gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen over het beleid van het sociale domein binnen de gemeente. De ASDD richt zich dan ook niet op individuele cliënten, maar op het algemene beleid van de gemeente Dinkelland.

Wij adviseren en denken mee met wethouders en beleidsmakers over vraagstukken binnen het sociale domein. We kunnen op verzoek van de gemeente een advies uitbrengen op concept beleidsstukken en we kunnen ongevraagd adviseren over op basis van signalen die we ontvangen van diverse personen (bijvoorbeeld van cliënt- of buurtorganisaties of van individuele burgers in Dinkelland). Wij vangen signalen actief op door aanwezig te zijn in buurtpraatavonden of netwerkbijeenkomsten. Signalen die om aandacht vragen, bespreken wij in ons team en waar nodig adviseren wij de wethouders en beleidsmedewerkers (ook ongevraagd) over mogelijke aanpassingen van het beleid. Wilt u graag meer weten over onze taken? Bekijk dan de nadere regelgeving adviesraad, die te vinden is bij de links.

Wilt u een signaal (van algemene aard; wij behandelen uiteraard geen individuele casussen) afgeven ter bespreking in het overleg van de ASDD, neem dan contact met ons op via het contactformulier (zie contact). En organiseert u een bijeenkomst in uw buurtschap, dorp/stad, buurthuis, kerk of andere locatie, die onderwerpen behandelt over de voorzieningen van het sociale domein; laat het ons weten! Wij zijn graag aanwezig om te horen wat er leeft!