Overleg Minimabeleid

Op dinsdag 25 augustus jl. hebben twee vertegenwoordigers van het WMO-lab gemeente Dinkelland deelgenomen aan een overleg tussen uitvoerende organisaties, WMO-lableden en raadsleden Dinkelland en Tubbergen, beleidsmedewerkers en wethouders van de gemeenten Dinkelland en Tubbergen over een nader vast te stellen visiedocument Minimabeleid.