Brainstorm Armoedebestrijding

Op woensdag 9 maart is Karin Snijders-Fischer aanwezig geweest bij de Brainstorm Armoedebestrijding in het gemeentehuis Tubbergen. Hier is gesproken over wat er al aanwezig is op het gebied van schuldhulpverlening en waar in beide gemeenten (Dinkelland en Tubbergen) nog behoefte aan is.

Elke Wolbers neemt afscheid als lid WMO-lab

In de vergadering van februari 2017 heeft Elke Wolbers afscheid genomen als lid van het WMO-lab Dinkelland. Zij was gedurende drie jaar verbonden aan het lab, en heeft zich in die periode met veel enthousiasme ingezet. Wij begrijpen haar keuze om meer tijd te kunnen besteden aan de zaken die nu haar volle aandacht vragen, en wensen haar alle goeds voor de toekomst. Het WMO-lab heeft besloten om voorlopig geen nieuwe vacature te plaatsen, omdat alle WMO-gebieden op dit moment nog in het team vertegenwoordigd zijn.

Klankbordgroep Vervoer

Op maandag 6 maart 2017 hebben Jan Mistrate Haarhuis, Gerard Schulte, Wilma Schouten en Karin Snijders deelgenomen aan de Klankbordgroep Vervoer in het gemeentehuis Dinkelland. Aan de orde kwamen het communicatieplan, de aanpak van herindicaties en de lokale initiatieven.

Bijeenkomst Integrale inkoop WMO en jeugd

Op vrijdag 3 maart 2017 hebben Leny Leushuis, Jan Mistrate Haarhuis, Wilma Schouten en Gerard Schulte de bijeenkomst bijgewoond in het gemeentehuis Tubbergen over de Integrale inkoop WMO en jeugd. Renée Besselink gaf een presentatie vanuit de gemeenten Dinkelland en Tubbergen over de stand van zaken op dit moment. Tijdens de WMO-lab vergadering van 13 maart 2017 is hier uitgebreid over verder gesproken met beleidsambtenaar Elise Hol, en er zijn afspraken gemaakt dat wij nog kunnen reageren op het bijgestelde Koersdocument voordat de 14 gemeenten op 5 april a.s. overgaan tot besluitvorming.