Symposium Activeren, Verbinden en Samenwerken

Op 30 maart jl. heeft Jan Mistrate Haarhuis het Symposium Activeren, Verbinden en Samenwerken bezocht, georganiseerd door de Participatieraad Ouderen Overijssel (PROO).
Tijdens deze dag zijn diverse presentaties gehouden met betrekking tot het behoud van functionaliteit en autonomie van ouderen. Allereerst een samenvatting van feiten en problemen waar ouderen tegen aan lopen. Vervolgens werden beoogde resultaten besproken. Algehele conclusie is het belang van samenwerking tussen gemeentebestuur, gemeentelijke participatieraad of WMO-raad, huisartsen, welzijnsinstellingen en maatschappelijke organisaties en sociale wijkteams. Samenwerken en verbinden is de trend. Overheidshandelen moet in dienst staan van de burgers.
Elke gemeente zou een actief seniorennetwerk moeten hebben. Het WMO-lab heeft in haar vergadering van maandag 10 april besloten om in gesprek te gaan met de partners die een rol hebben in de ouderenzorg over een Plan van Aanpak voor de oprichting van een seniorennetwerk.