Handige app “Keukentafelgesprek”

Het keukentafelgesprek is het persoonlijk gesprek dat je met de gemeente voert op het moment dat je ondersteuning nodig hebt om thuis te kunnen wonen en wilt meedoen in de samenleving. Tijdens het keukentafelgesprek bespreek je samen je persoonlijke situatie, je ondersteuningsvraag en wat oplossingen zouden kunnen zijn. Jij mag zeggen waar je behoefte aan hebt. Daarom is het is belangrijk om het gesprek zo goed mogelijk voor te bereiden. Om dit zo goed mogelijk te doen is er door Het huis voor de zorg een app ontwikkeld. De app bevat veel informatie en tips. Je kunt er ook gegevens en andere informatie in opslaan, die jij tijdens het keukentafelgesprek kunt raadplegen.

 

keukentafelgesprek_5912c31bf0edb_full                                     keukentafelgesprek_5912c31d39f4a_full

Platform Meedoen in Dinkelland

Via de site www.meedoenindinkelland.nl leest u alles over Meedoen in Dinkelland; een platform met vele organisaties die hulp bieden wanneer de inwoners van Dinkelland ondersteuning kunnen gebruiken.

Meedoen in Dinkelland is er voor kinderen en jongeren tot 18 jaar die uit een gezin komen die geen of weinig geld hebben voor leuke dingen. Ook volwassenen kunnen bij Meedoen in Dinkelland terecht. Op deze website leest u waar de gemeente Dinkelland bij kan ondersteunen. De site is onderverdeeld in pagina’s voor kinderen van 0-3 jaar / kinderen van 4-12 jaar / 13-17 jaar en voor jongeren van 18 jaar en ouder. De vervolgpagina’s zijn ingericht op thema’s:

0-3 jaar: opvoeding, spelen kleiding en babyuitzet, gezondheid
4-17 jaar: opleiding, sport, kleding, lezen, activiteiten en feest
18 jaar en ouder: financieel, activiteiten, eten, service, kleding, hulpverlening

Meedoen in Dinkelland is elke werkdag telefonisch te bereiken van 9.00 tot 16.30 uur via 085-0479 400 of per e-mail aan m.jogems@swtd.nl

 

Bijeenkomst Jeugdwerk Dinkelland d.d. 12 juni 2017

Op 12 juni zijn Jan Mistrate Haarhuis en Karin Snijders-Fischer aanwezig geweest bij de bijeenkomst Jeugdwerk Dinkelland in het Kulturhus te Denekamp, georganiseerd door de Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland.

In januari 2017 heeft de gemeente Dinkelland besloten dat er weer actief en structureel vorm zal worden gegeven aan ondersteuning van het jeugdwerk in Dinkelland. Dit op basis van het onderzoek dat in het najaar 2016 is gedaan onder jongeren en instanties. Tijdens de bijeenkomst zijn de conclusies uit dit onderzoek besproken en zijn –  met degenen die zich al actief inzetten voor de jeugd –  ideeën verzameld hoe het Jeugdwerk Dinkelland gezamenlijk kan worden opgepakt.  Betrokkenheid van burgers en preventie zijn belangrijke pijlers. Voorbeelden van activiteiten zijn sport, scouting, klootschieten, drummen. Er zijn diverse aanbevelingen gedaan die worden meegenomen door de Stichting Welzijn Tubbegen Dinkelland in het plan van aanpak.

Bijeenkomst Armoedepreventie d.d. 7 juni 2017

Op 7 juni jl. is Jan Mistrate Haarhuis aanwezig geweest bij de bijeenkomst Armoedepreventie.

De bijeenkomst werd druk bezocht. Allereerst een paneldiscussie met wethouders Ilse Duursma (Dinkelland) en Roy de Witte (Tubbergen), medewerkster armoedepreventie Mariska Jochems, en een Saxion-student Maatschappelijke Dienstverlening.  Het doel van het Armoedebeleid in beide gemeenten is het in kaart brengen van problemen, de relatie tussen stadsmens en dorpsmens, en armoede onder agrariërs. Afspraken maken met mensen in armoede over het afbouwen van schulden, positief gedrag belonen (sancties kunnen mensen in nog meer problemen brengen).

De heer Boksebeld, docent Saxion, heeft een inleiding verzorgd over “Wat doet armoede met het gedrag van mensen?” Inzicht in de mentale processen bij mensen die in armoede leven, maakt vaak veel duidelijk en begrijpelijk.

 

Bijeenkomst Anders oud 2030 d.d. 23 mei 2017

Op 23 mei is Jan Mistrate Haarhuis aanwezig geweest bij de bijeenkomst Anders Oud 2030.

Het accent ligt niet zozeer op het ‘geven van zorg’ maar ‘wat wil iemand als oudere zijn?’  Ouderen willen ertoe doen, erbij horen. Zij geven ook zorg aan anderen, van groot belang is dat zij een netwerk opbouwen.
Er is gediscussieerd over ‘Waar zit behoefte?

‘- omgeving bewegingsvriendelijker maken
– ouderen in hun kracht zetten
– professionele organisaties denken mee
– overheid neemt signalen en initiatieven van ouderen serieus
– in het onderwijs kunnen ouderen van nuttige toegevoegde waarde zijn, bijvoorbeeld in geschiedenisonderwijs.