Ontwikkeling Noaberapp

De Noaberapp

De Noaberapp is een activiteit van de werkgroep senioren, mantelzorgers en vrijwilligers. Deze werkgroep heeft als belangrijkste doelstelling het verbinden van burgers. Daarnaast wil de werkgroep inventariseren op welke manier de bewoners elkaar informeren over bijvoorbeeld de volgende onderwerpen:

  1. Activiteiten in dorp of kern
  2. Hulp voor vervoer vragen of aanbieden naar bijvoorbeeld arts of specialist
  3. Huiswerkbegeleiding voor jeugd
  4. Samen eten of koken
  5. Hulp bij tuinwerkzaamheden, bijvoorbeeld snoeien

Waar en op welk gebied kunnen mensen wat voor elkaar betekenen? Het is vaak maar een kleine moeite om iemand te helpen. Of hoe kan bekendheid worden gegeven aan activiteiten waar mensen bij aan kunnen sluiten? Hierover brainstormend is er het idee ontstaan om een app te ontwikkelen die kan bijdragen aan bovenstaande doelstelling.

De werkgroep heeft gesprekken gevoerd met de ontwikkelaars en met de dorpsraden van Saasveld en Noord Deurningen om te kijken of er belangstelling is voor zo’n app. Vervolgens is er gezamenlijk afgestemd welke items deze app moet bezitten voor de burgers. Inmiddels is de app geïntroduceerd in beide kernen en draait er een pilot. Eind 2015 volgt een evaluatie.

De app is te downloaden in de appstore: Noaberapp

NoaberApp