Missie/Visie

Onze missie

De Adviesraad Sociaal Domein Dinkelland is een onafhankelijke en transparante raad met een hoog kennisniveau. Door toegankelijk en betrokken te zijn, is zij in staat om de belangen van inwoners en organisaties goed te behartigen en de gemeente kundig te adviseren op alle vlakken van het Sociaal Domein.

Onze visie

De adviesraad een raad zijn die als onafhankelijke en onmisbare vraagbaak/sparringpartner wordt gezien door gemeente en inwoners, die makkelijk te vinden is en het eerste waar men aan denkt als er een vraagstuk ligt betreffende het sociaal domein, het onderwijs en de zorg.