Bijeenkomst Anders oud 2030 d.d. 23 mei 2017

Op 23 mei is Jan Mistrate Haarhuis aanwezig geweest bij de bijeenkomst Anders Oud 2030.

Het accent ligt niet zozeer op het ‘geven van zorg’ maar ‘wat wil iemand als oudere zijn?’  Ouderen willen ertoe doen, erbij horen. Zij geven ook zorg aan anderen, van groot belang is dat zij een netwerk opbouwen.
Er is gediscussieerd over ‘Waar zit behoefte?

‘- omgeving bewegingsvriendelijker maken
– ouderen in hun kracht zetten
– professionele organisaties denken mee
– overheid neemt signalen en initiatieven van ouderen serieus
– in het onderwijs kunnen ouderen van nuttige toegevoegde waarde zijn, bijvoorbeeld in geschiedenisonderwijs.