Bijeenkomst Armoedepreventie d.d. 7 juni 2017

Op 7 juni jl. is Jan Mistrate Haarhuis aanwezig geweest bij de bijeenkomst Armoedepreventie.

De bijeenkomst werd druk bezocht. Allereerst een paneldiscussie met wethouders Ilse Duursma (Dinkelland) en Roy de Witte (Tubbergen), medewerkster armoedepreventie Mariska Jochems, en een Saxion-student Maatschappelijke Dienstverlening.  Het doel van het Armoedebeleid in beide gemeenten is het in kaart brengen van problemen, de relatie tussen stadsmens en dorpsmens, en armoede onder agrariërs. Afspraken maken met mensen in armoede over het afbouwen van schulden, positief gedrag belonen (sancties kunnen mensen in nog meer problemen brengen).

De heer Boksebeld, docent Saxion, heeft een inleiding verzorgd over “Wat doet armoede met het gedrag van mensen?” Inzicht in de mentale processen bij mensen die in armoede leven, maakt vaak veel duidelijk en begrijpelijk.