Bijeenkomst Jeugdwerk Dinkelland d.d. 12 juni 2017

Op 12 juni zijn Jan Mistrate Haarhuis en Karin Snijders-Fischer aanwezig geweest bij de bijeenkomst Jeugdwerk Dinkelland in het Kulturhus te Denekamp, georganiseerd door de Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland.

In januari 2017 heeft de gemeente Dinkelland besloten dat er weer actief en structureel vorm zal worden gegeven aan ondersteuning van het jeugdwerk in Dinkelland. Dit op basis van het onderzoek dat in het najaar 2016 is gedaan onder jongeren en instanties. Tijdens de bijeenkomst zijn de conclusies uit dit onderzoek besproken en zijn –  met degenen die zich al actief inzetten voor de jeugd –  ideeën verzameld hoe het Jeugdwerk Dinkelland gezamenlijk kan worden opgepakt.  Betrokkenheid van burgers en preventie zijn belangrijke pijlers. Voorbeelden van activiteiten zijn sport, scouting, klootschieten, drummen. Er zijn diverse aanbevelingen gedaan die worden meegenomen door de Stichting Welzijn Tubbegen Dinkelland in het plan van aanpak.